Thuyết pháp tại Tịnh Xá Quan Âm

Cập nhật: 31/3/2017

Vào ngày 3 tháng 3 năm Đinh Dậu nhằm ngày 30/03/2017, nhận lời mời của ban tổ chức khóa tu niệm Phật tại tịnh xá Quan Âm. Đại đức Thích Nguyên An trụ trì Chùa An Sơn tỉnh Bình Thuận đã quang lâm về tịnh xá Quan Âm thuộc thị xã Lagi tỉnh Bình Thuận chia sẽ Phật pháp đến với đạo tràng Phật tử. Tại đây Đại đức giảng sư đã nói về bình nước cam lồ của Đức Bồ tát Quan Thế Âm mà ngôi tịnh xá được duyên lành mang danh hiệu của Ngài. Với lối giảng gần gũi và thiết thực trong đời sống, thầy đã mang đến luồn gió mát giúp đạo đàng ai nấy đều cảm thấy hoan hỹ an lạc thân tâm khi được đón nhận những lời pháp nhũ.  
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Chia sẻ
Tin tức liên quan