Thuyết giảng chùa Hưng Pháp - trong khóa tu niệm Phật

Cập nhật: 24/4/2019

Tu Niệm Phật Một Ngày Tháng 3

Cập nhật: 22.04.2019

Ngày 21/04/2019 (Nhằm ngày 17/03 Kỷ Hợi) Chùa Hưng Pháp tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày định kỳ cho hơn 300 Phật tử về tham dự tu học.

Đúng 8h, Đáp lời mời của Ban tổ chức, Đại đức Thích Nguyên An, trụ trì chùa An Sơn, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, đã quang lâm thuyết giảng. Trong cuộc sống để thành tựu một công việc hay bất cứ điều gì, mọi người ai ai cũng phải trải qua nghịch cảnh, khó khăn và thử thách. Đối diện với nghịch cảnh kẻ bi quan yếm thế thường buông xuôi mọi thứ để rồi thất bại, song người có ý chí, nghị lực thường xem nghịch cảnh như cơ hội để trưởng thành và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân. Đó là nội dung chính bài pháp thoại mà thầy đã trao đổi cùng đại chúng tu học.

Sau thời pháp thoại, Phật tử tiếp tục thọ trai, tịnh tọa và công phu kinh hành niệm Phật.

Ngày tu chính thức khép lại vào lúc 16h cùng ngày, trong niềm hoan hỷ của những người con Phật vùng sâu.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai

BBT Web

Chia sẻ
Tin tức liên quan