Thiêng liêng lễ tắm Phật

Cập nhật: 29/5/2018

Trong không khí hân hoan hướng về ngày Phật đản, vào tối ngày 14 tháng tư năm Mậu Tuất, chùa An sơn đã trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật dâng lên cúng dường ngày đản sinh của đức Phật. Đúng 7 giờ Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn đã quang lâm chánh điện niệm hương bạch Phật đãnh lễ tam bảo và cung thỉnh tôn tượng đức Phật đản sinh quang lâm lễ đài. Sau khi quang lâm lễ đài thầy đã nói sơ lược về ý nghĩa và nguồn gốc của việc tắm Phật cho quý Phật tử được rõ, sau đó thầy đã thực hiện phần nghi thức tắm Phật và dùng nước thơm tắm lên kim thân đức Phật sơ sinh. Tiếp đến quý Phật tử được tuần tự thành kính dâng lên những dòng nước tinh anh tắm gội lên kim thân đức Phật với ước nguyện cầu mong bao điều tốt đẹp trong ngày Phật đản.

Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ quang minh công đức lớn

Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Chia sẻ
Tin tức liên quan