Thiêng liêng lễ tắm Phật tại chùa An Sơn

Cập nhật: 19/5/2019

Tắm Phật là một nét đẹp truyền thống của người con Phật trong ngày Phật đản. Nguồn gốc của lễ tắm Phật bắt nguồn từ sự kiện khi đức Phật đản sinh có chín rồng phun hai dòng nước ấm và lạnh tắm lên kim thân của Ngài. Hôm nay mùa Phật đản trở về để thể hiện lòng tôn kinh với đấng cha lành, người con Phật củng dùng nước thơm tinh khiết để tắm lên kim thân của Ngài để gieo hạt phước điền nơi bậc giác ngộ. Vào tối 14.04 năm kỷ hợi tại chùa An Sơn xã sông Phan, huyện Hàm tân tỉnh Bình Thuận, Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn đã hướng dẫn quý Phật tử trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật nhằm dâng lên cúng dường ngày đản sinh của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận.

Chia sẻ
Tin tức liên quan