Phát 1 tấn gạo cho đồng bào nghèo

Cập nhật: 18/6/2017

Vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2017, chùa An Sơn đã phát 1 tấn gạo đến cho đồng bào dân tộc và những hộ nghèo đang sinh sống quanh khu vực chùa, những phần quà này do gia đình Phật tử Diệu Hằng ở TP.HCM phát tâm hiến cúng. Đón nhận được những phần quà bà con ai nấy đều cảm thấy hân hoan phấn khởi.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Chia sẻ
Tin tức liên quan