Ni viện Vạn Hạnh (Q.Thủ Đức) tổ chức lễ Dâng Ca sa – Vu lan Báo hiếu PL.2563

Cập nhật: 1/8/2019

Ni viện Vạn Hạnh (Q.Thủ Đức) tổ chức lễ Dâng Ca sa – Vu lan Báo hiếu PL.2563

PSO – Trong hai ngày 27-28/7/2019 (nhằm ngày 25-26/6 năm Kỷ Hợi), hòa cùng niềm vui chung của người con Phật khắp mọi miền đất nước, đón chào mùa hiếu hạnh, mùa Phật trời hoan hỷ, mùa tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha và Mẹ, Ni viện Vạn Hạnh (Q. Thủ TP.HCM) long trọng tổ chức lễ trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ chư hương linh cửu huyền thất tổ và dâng Ca sa – Vu lan Báo hiếu PL.2563 – DL.2019.

“Tiết Vu lan bâng khuâng nhớ Cha ân dưỡng dục;

Mùa Báo hiếu thổn thức thương Mẹ nghĩa sinh thành”

Buổi sáng ngày 25/6 năm Kỷ Hợi,  toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức khai kinh, Thượng phan cung thỉnh thập phương hiền Thánh giáng lâm đàn tràng. Buổi chiều là nghi trai đàn chẩn tế cầu siêu, cửu huyền thất tổ và bạt độ chư hương linh chúng sanh vạn loại.

Sáng ngày 26/6 năm Kỷ Hợi, nhị vị Ni trưởng cùng Ni chúng Ni viện Vạn Hạnh và chư thiện nam tín nữ Phật tử long trọng thiết lễ khai kinh Vu Lan. Đồng thời, tổ chức trai Tăng cúng dường chư Tôn đức, hồi hướng phước lành đến cha mẹ hiện đời, thân bằng quyến thuộc phước thọ bình an.

Buổi lễ được sự chứng minh và tham dự của HT. Thích Nguyên Phẩm, HT. Thích Nhựt Giác – đồng Chứng minh BTS Phật giáo quận Thủ Đức; HT. Thích Bửu Hương; HT. Thích Tắc Lãnh – Trưởng BTS Phật giáo quận Thủ Đức; cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Trụ trì thay mặt đạo tràng dâng lời tác bạch khánh tuế đến chư Tôn thiền đức Giáo phẩm, chúc quý Ngài thêm một tuổi hạ, nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu để tiếp tục dẫn dắt chúng sanh và phát triển Giáo hội, làm bóng mát cho hàng Phật tử nương tựa trên con đường cầu đạo giải thoát.

Tiếp theo, đạo tràng Phật tử nhiễu y trong tiếng tụng kinh cầu nguyện của chư Tôn đức, sau đó dâng cúng Pháp y lên chư Tôn đức; cùng lắng nghe Hòa thượng chứng minh ban đạo từ, nhắc lại tấm gương Hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên và những lời dạy chân thành của đức Phật về đạo làm con phải biết tôn kính ông bà, cha mẹ, … Hòa thượng đã tán thán tinh thần Hiếu đạo của Ni trưởng, chư Ni chúng và Phật tử tại đạo tràng. Thọ nhận vật phẩm cúng dường, cùng hồi hướng cầu nguyện cho quý Phật tử luôn sống an lành trong chánh pháp, cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, cửu hiền thất tổ được siêu sinh Tịnh độ.

Buổi lễ thành tựu viên mãn và khép lại với bao trái tim vẫn còn đang thổn thức …

“Vu Lan đến bao trái tim thổn thức

Vu Lan về hoa đạo nở thêm hương

Vu Lan ơi nét đẹp thật chân thường

Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo,”

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Trung Thắng

Chia sẻ
Tin tức liên quan