Lễ Xuất Gia Tại Chùa An Sơn

Cập nhật: 12/1/2018

Vào sáng ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu tại chùa An Sơn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, nhân ngày vía đức bồ tát Quan Thế Âm, Đại đức Thích Nguyên An trụ trì Chùa An Sơn đã làm lễ xuất gia cho Phật tử Phan Công Thành, pháp danh An Đạt. Xuất gia là một con đường cao cả thiêng liêng mà xưa kia đức Phật đã lựa chọn để tu hành và chứng thành đạo quả. Hôm nay, những người con của Ngài thấm nhuận lời Phật dạy thấy rõ cuộc đời là vô thường giả tạm, nên quyết chí tìm đường xuất gia học đạo hướng đến con đường giác ngộ giải thoát an vui. Được biết hiện tại chùa An Sơn đang có tiếp nhận người xuất gia tu học, nếu quý Phật tử có hảo tâm muốn xuất gia tu học tại chùa An Sơn hãy liên hệ qua số điện thoại 0902211773 để được hướng dẫn cụ thể. Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát. Dưới đây là hình ảnh buổi lễ xuất gia vào ngày 19.09 năm Đinh Dậu. 

Chia sẻ
Tin tức liên quan