Lễ Tắm Phật Nhân Mùa Phật Đản .

Cập nhật: 11/5/2017

Vào tối 14 tháng tư năm Đinh Dậu, tại chùa An Sơn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã diễn ra khóa lễ tắm Phật nhân mùa Phật đản dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn cùng sự tham dự của quý nam nữ Phật tử gần xa. Đúng 7 giờ 30 khóa lễ bắt đầu với phần niêm hương bạch Phật, đãnh lễ tam bảo sau đó cung thỉnh tôn tượng Phật sơ sinh từ chánh điện ra lễ đài và thực hiện nghi thức tắm Phật. Sau khi nói qua về ý nghĩa của việc tắm Phật và xướng kệ tắm Phật, từng gàu nước thơm với tất cả tấm lòng thành kính đã được thầy trụ trì cùng quý nam nữ Phật tử tắm lên kim thân của Đức Phật sơ sinh với tâm nguyện rửa trôi mọi trần cấu phiền não của cuộc đời để cho tính Phật được xuất hiện sáng tỏ trong mỗi chúng sanh. 
Hôm nay được tắm cho Như Lai 
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm 
Được thấy trần gian hiện pháp thân.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:  

Chia sẻ
Tin tức liên quan