Lễ Khai Hạ Phật Giáo Huyện Hàm Tân

Cập nhật: 14/6/2017

Vào sáng ngày 19 tháng năm, năm Đinh Dậu, tại Tổ Đình Quảng Ân thuộc thị trấn Tân Nghĩa huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đã trang nghiêm diễn ra khóa lễ tác pháp kiết giới khai hạ của Chư Tăng Ni Phật giáo huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Quang lâm chứng minh khóa lễ có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trừng Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Minh, đồng chứng minh Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Thượng tọa Thích Giác Hiếu, Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo huyện Hàm Tân, cùng quý chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni là các hành giả an cư, cùng đại diện quý cấp lãnh đạo chính quyền huyện Hàm Tân, và quý Phật tử gần xa đồng về tham dự. Đúng 6 giờ 30, chư tôn đức đã quang lâm đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật và làm lễ kiết giới trường. Sau khóa lễ tại chánh điện, khóa lễ khai hạ đã trang nghiêm diễn ra với các phần nghi thức, niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, dâng hoa cúng dường, diễn văn khai hạ, lời phát nguyện của hành giả an cư, lời phát nguyện của Phật tử hộ trì an cư, lời phát biểu của đại diện chính quyền, lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Hơn một tiếng đồng hồ, lễ khai hạ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, khóa lễ đã khép lại trong niềm hoan hỹ của toàn thể hội chúng. Sau đó chư tăng đã làm lễ quả đường thọ trai và kinh hành niệm Phật trong niềm an lạc. 

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận: 

Chia sẻ
Tin tức liên quan