Khóa Tu Một Ngày An Lạc

Cập nhật: 19/5/2017

Vào sáng ngày 21 tháng tư năm Đinh Dậu chùa An Sơn đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc theo lịch định kỳ mỗi tháng cho quý Phật tử gần xa về tu tập. Vào buổi sáng, sau khi đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn đã quang lâm chánh điện, niệm hương bạch Phật khai khóa và hướng dẫn quý Phật tử đi kinh hành niệm Phật, sau đó là thời cúng ngọ và thọ trai. Vào buổi chiều, sau thời niệm Phật thầy trụ trì đã có thời pháp thoại gởi đến đạo tràng Phật tử với chủ đề Niềm Tin Của Người Phật Tử và khép lại một ngày tu tập thật hoan hỹ và an lạc. 
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận: 

Chia sẻ
Tin tức liên quan