HÙN PHƯỚC THỈNH TƯỢNG PHẬT THÍCH CA 

Cập nhật: 22/2/2019

HÙN PHƯỚC THỈNH TƯỢNG PHẬT THÍCH CA 

Kính thưa quý vị Phật tử các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu hành từ trong vô lượng kiếp và đã thành Phật được cả trời người cung kính đãnh lễ. Ở Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẽ đẹp là biển phước đức để chúng sanh gieo trồng cội phúc. Người nào có duyên được đãnh lễ chiêm bái, tô đắp hình ảnh Ngài thì sẽ hưởng được những phúc báo tốt lành ở hiện tại và mai sau. Hiện tại thầy đang cần thỉnh một pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng để tôn thờ tại Chùa An Sơn tỉnh Bình Thuận, khối lượng tượng nặng 2.000kg, mỗi kg đồng trị giá 300.000đ, tổng cộng 600 triệu đồng. Thầy rất mong mọi người hãy phát tâm hùn phước gieo duyên với việc làm đầy phước báo này. Quý Phật Tử các nhà hảo tâm phát tâm công đức hùn phước cúng dường đúc tượng Phật Thích Ca xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Bá Bình (Đại đức Thích Nguyên An) trụ trì chùa An Sơn, thôn Tân Hòa, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, ĐT. 0902211773, hoặc quý Phật tử chuyển trực tiếp vào một trong hai số tài khoản của thầy: số tài khoản 0621000427026 chủ tài khoản Nguyễn Bá Bình, ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Bình Thuận.Hoặc số tài khoản 4802205156872 chủ tài khoản Nguyễn Bá Bình ngân hàng Agribank chi nhánh Hàm Tân tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ
Tin tức liên quan