Giảng Pháp Tại Chùa Hưng Pháp Đồng Nai

Cập nhật: 18/10/2017

Vào sáng ngày 26 tháng 8 năm Đinh Dậu, nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm An trụ trì chùa Hưng Pháp, Đại đức Thích Nguyên An trụ trì Chùa An Sơn, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã quang lâm về chùa Hưng Pháp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai thuyết giảng cho đạo tràng Phật tử về tham dự khóa tu niệm Phật hằng tháng. Nhân khóa tu này chùa Hưng Pháp củng làm lễ khai đại Hồng Chung với trọng lượng 1 tấn được thỉnh từ Huế về. Chính nhân duyên đó mà Đại Đức Thích Nguyên An đã có bài pháp thoại với chủ đề Tiếng Chuông Chùa. Qua những lời chia sẽ của Thầy về ý nghĩa của tiếng chuông chùa trong Phật giáo đã giúp quý Phật tử thấu rõ hơn về ý nghĩa giá trị thiêng liêng mà tiếng chuông chùa mang lại trong trong đời sống tâm linh tu học nơi cửa thiền và trong tín ngưỡng văn hóa của người dân Việt Nam. 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận: 

Chia sẻ
Tin tức liên quan