Giảng pháp tại chùa Hưng Pháp

Cập nhật: 9/10/2018

Vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2018, nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm An trụ trì chùa Hưng Pháp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã quang lâm về đạo tràng thuyết giảng cho quý Phật tử về tu tập khóa tu niệm Phật một ngày với chủ đề Món nợ cuộc đời. Qua những lời giảng của thầy đã giúp quý Phật tử thấu rõ những món nợ mà chúng ta thường mắc phải trong cuộc đời đó là: tình cảm, của cải, oán thù…từ đó thầy đã giúp đại chúng các phương pháp tu tập để buông bỏ cho cuộc sống được nhẹ nhàng thư thái ở trong giây phút hiện tại và xây dựng cho mình một cảnh giới tốt đẹp ở cả mai sau, kết thúc thời pháp mọi người ai nấy đều cảm thấy hoan hỹ trong lòng:

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Chia sẻ
Tin tức liên quan