Giảng Pháp Tại Chùa Hưng Pháp

Cập nhật: 20/3/2017

Vào sáng ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu, nhằm ngày 19 tháng 3 năm 2017, nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm An trụ trì chùa Hưng Pháp, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã quang lâm về đạo tràng giảng pháp cho hơn 500 Phật tử về tham dự khóa tu niệm Phật theo pháp môn tu tập thuộc chùa Hoằng Pháp. Sau khi quang lâm đạo tràng Đại đức giảng sư đã đãnh lễ tam bảo và gởi đến đại chúng bài pháp thoại với chủ đề Duyên Lành Phật Pháp. Qua bài pháp thoại thầy đã lý giải cho quý Phật tử thấy rõ về những mối nhân duyên mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống trong đó nhân duyên lành được gặp Phật pháp được xem là nhân duyên thù thắng nhất. Sau thời pháp thoại trước sự yêu cầu của quý Phật tử, thầy còn gởi tặng đến đại chúng bài hát thương màu áo lam, và khép lại thời pháp thoại trong niềm hoan hỹ của tất cả mọi người con Phật trở về tham dự. 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chia sẻ
Tin tức liên quan