CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA AN SƠN

Cập nhật: 22/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA AN SƠN

Ngày 8.04.Mậu Tuất:

19 giờ: Khai kinh Phật đản

Ngày 14.04.Mậu Tuất

19 giờ: Lễ Tắm Phật

Ngày 15.04. Mậu Tuất

7 giờ: Lễ chính thức

9 giờ: Lễ quy y tam bảo

10 giờ: Lễ cúng Phật cúng linh

11 giờ: Thọ trai

19 giờ: Lễ hoàn kinh

19 giờ 30: Lễ hoàn kinh

Kính mời quý Phật tử gần xa trở về tham dự lễ.


Chia sẻ
Tin tức liên quan