Chùa An Sơn kính mừng Phật đản

Cập nhật: 30/5/2018

Nhằm tỏ lòng tôn kính đối với ngày đản sinh của đức Phật, vào ngày rằm tháng tư năm Mậu tuất, chùa An Sơn đã trang nghiêm cử hành lễ Phật đản dưới sự chứng minh và hướng dẫn của Đại đức Thích Nguyên An trụ trì chùa An Sơn cùng sự tham dự của quý Phật tử xa gần. Vào 7 giờ sáng khóa lễ được chính thức bắt đầu tại lễ đài, với các phần nghi thức niệm hương bạch Phật đãnh lễ cuộc đời đức Phật tụng bài khánh đản và nói về ý nghĩa của ngày Phật đản, sau đó là phần nghi thức phóng sanh nhằm học theo hạnh nguyện từ bi ban vui cứu khổ của đức Phật. Vào buổi tối cùng ngày Thầy trụ trì đã có bài thuyết giảng ý nghĩa nói về cuộc đời của đức Phật và những phương pháp tu tập để sớm thành Phật quả. Qua lời pháp của thầy đã giúp quý Phật tử thấu rõ về những điều mình cần làm trong đời sống hằng ngày đó là cần tu tập tích lũy công đức, phát triển trí tuệ, đó chính là hai giá trị nền tảng căn bản để giúp người học Phật sớm thành chánh quả.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

Chia sẻ
Tin tức liên quan