Thông Báo: Tiếp Nhận Người Xuất Gia Tu Học.

Cập nhật: 8/11/2017

Thông Báo: Tiếp Nhận Người Xuất Gia Tu Học.

Thông Báo: Tiếp Nhận Người Xuất Gia Tu Học
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử gần xa.
Xuất gia là một con đường cao cả thiêng liêng mà mỗi chúng ta có quyền chọn lựa. Xưa kia, thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca củng đã sớm giác ngộ về lý vô thường của kiếp người nên Ngài đã giã từ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ lên đường xuất gia học đạo giải thoát. Hôm nay, may mắn thay chúng ta làm con của Phật, có duyên học hỏi giáp pháp của Ngài và biết được cuộc đời mong manh giả tạm nên có người đã phát nguyện đi theo dấu chân của Ngài để chọn con đường xuất gia học đạo, hầu mong giải thoát mọi ràng buộc khổ đau để tìm được sự an lạc cho tự thân và ban vui cứu khổ cho đời. Để đáp ứng những nguyện vọng đó, hiện tại Chùa An Sơn thuộc huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đang có tiếp nhận người xuất gia tu học. Nếu quý Phật tử gần xa có con em hoặc bản thân quý Phật tử có tâm nguyện muốn xuất gia thì liên hệ trực tiếp với thầy qua số điện thoại 0902211773 để được thầy hướng dẫn thêm nhé. Kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, sở nguyện viên thà
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Trụ trì Chùa An Sơn - Đại đức Thích Nguyên An
Chia sẻ