Tặng Nhau Câu Chúc

Cập nhật: 27/1/2019

Tặng Nhau Câu Chúc

       Thích Nguyên An

Một mùa xuân nữa đi qua

Gởi nhau câu chúc làm quà mừng xuân

Chúc cho trí tuệ nỡ bừng

Cho tâm khai mỡ xóa dần vô minh

Chúc cho đạo pháp xương minh

Tăng già hòa hợp xây tình đệ huynh

Chúc cho nước Việt nam mình

Ngày thêm giàu đẹp đượm tình quê hương

Chúc cho các vị công thương

Buôn may bán đắt thương trường thuận xuôi

Chúc cho bác nông tươi cười

Được mùa tươi tốt thãnh thơi cõi lòng

Chúc cho các cháu nhi đồng

Chăm ngoan học giỏi yên lòng mẹ cha

Chúc cho những ai xa nhà

Xuân về đoàn tụ một nhà yêu thương

Chúc cho những kẻ lầm đường

Xuân về tìm được ánh dương rạng ngời

Xuân sang chỉ có đôi lời

Tặng nhau câu chúc cho đời thêm xuân.

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan