TAM THẾ PHẬT

Cập nhật: 1/2/2018

TAM THẾ PHẬT

Con xin kính lễ chư Phật

Thích Ca Địa Tạng Phật Bà Quan Âm

Thích Ca vi diệu thậm thâm

Độ người thoát khỏi mê lầm trần ai

Địa Tạng có một không hai

Nguyện Ngài rộng lớn độ hoài không thôi

Địa ngục cứu hết đi rồi

Thì Ngài mới nguyện lên ngôi Phật đài

Quan Âm Bồ Tát đêm ngày

Lắng nghe tiếng khổ tới ngay cứu liền

Mỗi khi buồn khổ triền miên

Niệm danh bồ tát ưu phiền rụng rơi

Vào rừng ra biển chơi vơi

Niệm danh bồ tát được thời bình an

Hạnh từ độ khắp trần gian

Giúp người thoát khỏi nguy nan lụy phiền

Con nguyện sớm tối tinh chuyên

Tu hành tinh tấn phước duyên tròn đầy.

Thích Nguyên An

 

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan