TÂM AN VẠN SỰ AN

Cập nhật: 1/2/2018

TÂM AN VẠN SỰ AN
Tâm an vạn sự an 
Bỏ buông mọi buộc ràng 
Sống cuộc đời thanh thản
Làm chi củng nhẹ nhàng.
Tâm an thôi vọng tưởng
Buồn giận chẳng đeo mang
Lợi danh củng chẳng màn 
Miễn bình an là được.
Tâm an trí huệ sáng 
Mọi sự biết rõ ràng 
Thông minh và giỏi dang 
Làm chi củng dễ dàng.
Tâm an là phúc lạc 
Tránh xa mọi điều ác 
Tạo tác được nhân lành 
Phước đức lớn lên nhanh.
Tâm an là Phật cảnh 
Phật bồ tát chứng thành 
Là vị thuốc tịnh thanh 
Chửa lành bao bệnh khổ.
Thích Nguyên An 

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan