PHẬT ĐẢN THIÊNG LIÊNG

Cập nhật: 26/5/2018

PHẬT ĐẢN THIÊNG LIÊNG

Phật đản ngày hội thiêng liêng

Ngày Phật giáng thế mọi miền hân hoan

Sống trong nhung lụa giàu sang

Giả từ tất cả lên đàng tầm tu

Vượt qua ma chướng ngục tù

Chứng thành đạo quả lòng từ nỡ hoa

Thương cho kiếp sống ta bà

Ngài đi hóa độ gần xa khắp cùng

Tâm Ngài hỹ xã bao dung

Đưa người lạc bước về đường an vui

Sau khi hóa độ mãn rồi

An nhiên vào cõi vô dư niết bàn

Muôn người lệ nhỏ hai hàng

Cảm thương đức Phật muôn vàn kính yêu

Đời Ngài quá đổi cao siêu

Cho đời có được bao điều quý thay

Phật đản tưởng niệm ân Ngài

Con nguyện tu tập đêm ngày tinh chuyên

Phật đản cao cả thiêng liêng

Tôn vinh đức Phật cha hiền kính yêu.

Thích Nguyên An

Chia sẻ
Bài viết liên quan