HỬU DUYÊN

Cập nhật: 15/6/2019

HỬU DUYÊN

Gặp người hửu duyên

Đó là may mắn

Hãy nên cố gắng

Trân quý giữ gìn

Như ngọc lung linh

Mà ta có được.

Giữa đời xuôi ngược

Biết hợp được ai

Người dỡ kẻ tài

Duyên ai sẽ gặp.

Ta nên giữ chặt

Đừng có buông lơi

Nếu không bạn đời

Củng là tri kỷ.

Hửu duyên hợp ý

Mang lại cho nhau

Hạnh phúc muôn màu

Buồn đau chia sớt.

Cuộc đời giả hợp

Gặp được hửu duyên

Phúc báo nhãn tiền

Như gặp tiên Phật.

Thích Nguyên An.

 

 

Chia sẻ
Bài viết liên quan