GIÁC NGỘ QUAY VỀ

Cập nhật: 1/2/2018

GIÁC NGỘ QUAY VỀ

Cứ ngỡ cuộc sống là vui

Nào đâu trần thế khóc cười đổi thay

Sanh già bệnh chết ai hay

Trần gian lắm cảnh đọa đày lầm than

Mắt xanh mày liễu dung nhan

Chỉ trong thoáng chóc chóng tàn vội qua

Rồi nay kề cận tuổi già

Vô thường gõ cửa phải xa cõi trần

Bây giờ hồn phách phân vân

Biết về đâu hõi nghiệp trần đeo mang

Rưng rưng lệ nhỏ hai hàng

Phật ơi thương xót rước mang con về

Bấy lâu con đã lầm mê

Nay con tỉnh ngộ một bề tu thân

Phật rằng tam bảo ai lân

Giúp người lạc bước xa dần khổ đau

Vậy con kịp tỉnh tu mau

Thuyền từ ta đợi bước mau quay về.

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan