CON NGHĨ XEM

Cập nhật: 13/1/2018

CON NGHĨ XEM

Con ơi nghĩ lại mà xem

Đời người ngắn lắm chớ nên xem thường

Tai ương hoạn nạn khôn lường

Đến đi bất chợt không nhường một ai

Thầy hay khuyên nhắc con hoài

Mà sao con chẳng đổi thay chút nào

Tánh nào tật nấy chẳng hao

Chắc con tính để kiếp sau con xài

Đi chùa thì cứ lai rai

Shopping đây đó hăng say vô cùng

Tụng kinh con bảo não nùng

Đờn ca sướng hát thức cùng thâu đêm

Tham thiền ngủ gật ngủ nghiêng

Tụm ba tụm bảy huyên thuyên nhiệt tình

Đi chùa niệm Phật tụng kinh

Được vài ba bửa bóng hình biệt tăm

Ăn chay ngán ngẫm khó khăn

Món ngon hải sản đi săn đi tìm

Nghe pháp mắt cứ lim dim

Xem phim Hàn Quốc con tim dâng trào

Kiếp người sống được là bao

Xuôi tay nhắm mắt chổ nao con về

Con mau tỉnh giấc hôn mê

Siêng năng tinhh tấn cận kề minh sư

Nghiệp xưa thôi hãy dứt trừ

Cho lòng thanh tịnh tâm từ mở ra

Chắp tay niệm Phật Di Đà

Sen vàng cực lạc nỡ hoa thơm lừng.

Thơ: Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan