Con Hỏi Thầy

Cập nhật: 10/1/2018

Con Hỏi Thầy

Xin thầy con hỏi đôi câu

Mong thầy chuyển hóa nỗi sầu trong con

Đời con sao chẳng vuông tròn

Gập ghềnh lận đận héo hon tháng ngày

Tình duyên nay đổi mai thay

Tình đời đen trắng đắng cay đủ điều

Nhiều khi con tính làm liều

Buông xuôi tất cả những điều trần ai

Nhưng rồi con biết mình sai

Nhờ thầy khai ngộ tỏ bày phân minh

Thầy khuyên con gắng trau mình

Tu tâm hành thiện phước sinh nghiệp trừ

Bao giờ nghiệp dứt phước dư

Đời con thôi hết ưu tư muộn phiền.

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan