CHÚC XUÂN

Cập nhật: 27/1/2019

CHÚC XUÂN

Thích Nguyên An 

Mỗi năm cứ độ xuân sang

Lòng người hớn hở đón nàng xuân tươi

Trên môi rạng rỡ nụ cười

Gởi nhau câu chúc tốt tươi an lành

Phước lộc ngày một nảy sanh

Gia đình yên ấm chẳng sanh não phiền

Công danh sự nghiệp châu viên

Đường về giải thoát gắng chuyên tu hành

Đầu xuân lễ Phật tâm thành

Cầu cho con được phước lành bình an.

Chia sẻ
Bài viết liên quan