BÌNH AN

Cập nhật: 10/1/2018

Bình an là sự sống Giúp ta lớn khôn thêm Bình an là chất liệu Luôn phải có trong mình.

BÌNH AN

Bình an là sự sống

Giúp ta lớn khôn thêm

Bình an là chất liệu

Luôn phải có trong mình.

Bình tâm luôn phẳng lặng

An lòng chẳng xuyến xao

Tâm bình an cao quý

Đẹp như tựa ngàn sao.

Giữa cuộc đời biến động

Bao nhiêu chuyện tranh đua

Ghét ghen và thù hận

Bình tâm để ngăn ngừa.

Tâm an thì thân khỏe

Ít gặp chuyện ốm đau

Làm việc chi củng dễ

Thành quả liền tới mau.

Người lắm nhiều phiền não

Chồng chất sự khổ đau

Do lòng chưa an tịnh

Cần nên hãy tu mau.

Mỗi ngày tâm yên lắng

Giữa ngọn sóng ba đào

Đời nay chắc an lạc

Hạnh phúc mãi ngàn sau.

Thơ: Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan