Sám Văn

Sám VănTuyển Chọn 6 - Văn Khyến Tu

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Thái Bình Thích Nguyên An
2 Sám Tịnh Độ Thích Nguyên An
3 Kệ Vô Thường Thích Nguyên An
4 Sám Thảo Lư Thích Nguyên An
5 Văn Khuyến Tu 1 Thích Nguyên An
6 Văn Khuyến Tu 2 Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại