Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 9 - Sám Phụng Hành Phật Sự

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Hối Khể Thủ Nghĩa Thích Nguyên An
2 Sám Quy Mạng Thích Nguyên An
3 Sám Hối Tam Bảo Thích Nguyên An
4 Sám Nhất Tâm Nghĩa Thích Nguyên An
5 Sám Hối Văn Thích Nguyên An
6 Sám Quy Mạng Diễn Nghĩa Thích Nguyên An
7 Sám Nhơn Lành Thích Nguyên An
8 Sám Phụng Hành Phật Sự Thích Nguyên An
9 Sám Khấn Nguyện Thích Nguyên An
10 Văn Sám Hối 1 Thích Nguyên An
11 Văn Sám Hối 2 Thích Nguyên An
12 Sám Phát Nguyện Thọ Trì Ngũ Giới Thích Nguyên An
13 Văn Cảnh Sách Buổi Sáng Thích Nguyên An
14 Văn Cảnh Sách Buổi Tối Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại