Sám Văn

Sám Văn Tuyển Chọn 3 - Sám Quan Âm

STT Tiêu đề   Tải về
1 Sám Di Lặc Thích Nguyên An
2 Sám Chuẩn Đề Thích Nguyên An
3 Sám Quan Âm 1 Thích Nguyên An
4 Sám Quan Âm 2 Thích Nguyên An
5 Sám Thế Chí Thích Nguyên An
6 Sám Địa Tạng Thích Nguyên An
7 Sám Di Đà Thích Nguyên An
8 Sám Thích Ca Thích Nguyên An
9 Sám Vu Lan 2 Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại