Pháp Thoại VCD

Giải Trừ Nghiệp Chướng

STT Tiêu đề   Tải về
1 Giải Trừ Nghiệp Chướng Thích Nguyên An Không hỗ trợ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Giảng Kinh Pháp Cú 1 Thích Nguyên An
Xây Chùa Để Làm Gì? Thích Nguyên An
giảng kinh nhân quả ba đời 1 Thích Nguyên An
giảng kinh nhân quả ba đời 2 Thích Nguyên An
giảng kinh nhân quả ba đời 3 Thích Nguyên An
Đi chùa và đi chợ Thích Nguyên An
giảng kinh phước đức 1 Thích Nguyên An
giảng kinh phước đức 2 Thích Nguyên An
giàng kinh phước đức 3 Thích Nguyên An
giảng kinh phước đức 4 Thích Nguyên An
Mẹ Là Quê Hương Thích Nguyên An
Thuyết Pháp Và Văn Nghệ Kính Mừng Phật Đản Thích Nguyên An
Cam Lồ Tịnh Thủy Thích Nguyên An
Nước Pháp Cam Lồ Thích Nguyên An
Thập Nhị Nhân Duyên Thích Nguyên An
Thương Màu Áo Lam Thích Nguyên An
An Lạc Hạnh Thích Nguyên An
Điều Con Muốn Nói Thích Nguyên An
Đón Mừng Vesak Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý Thích Nguyên An
Đạo Làm Con Thích Nguyên An
10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên An
Vào Hạ Thích Nguyên An
Ý Nghĩa Cúng Dường Trường Hạ Thích Nguyên An
10 Công Đức Ấn Tống Kinh Sách Thích Nguyên An
Công Đức Tắm Phật Thích Nguyên An
Ánh Đạo Thiêng Thích Nguyên An
Công Đức Tạo Tượng Thích Nguyên An
Quan Âm Cứu Khổ Thích Nguyên An
Xuân Hạ Thu Đông Thích Nguyên An
Phật Hoàng Việt Nam Thích Nguyên An
Chiếc Áo Thầy Trao Thích Nguyên An
Phật Mẫu Chuẩn Đề Thích Nguyên An
Bước Đầu Học Đạo Thích Nguyên An
Tấm Gương Hiếu Tử Thích Nguyên An