Ngâm Thơ

Gia Tài Cho Con1

STT Tiêu đề   Tải về
1 Nói Với Người Bạn Nhỏ Vân Khánh
2 Tâm Sự Với Con Gái Hồ Bích Ngọc
3 Nét Đẹp Tâm Hồn Việt Nam Mai Hiên
4 Thương Đôi Mắt Con Gái Ngô Đình Long
5 Lòng Mẹ Trước Ngày Con Vu Quy Hồ Bích Ngọc
6 Chờ Thư Ngô Đình Long
7 Thương Cháu Vân Khánh
8 Nụ Hoa Xuân Đức Tâm
9 Những Niềm Vui Hồ Bích Ngọc
10 Nhớ Con Đức Tâm
11 Tâm Huyết Mai Hiên
12 Gia Tài Cho Con Mai Hiên
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Cánh Hoa Thiên Thu 2 Nhiều nghệ sĩ
Cánh Hoa Thiên Thu 1 Nhiều nghệ sĩ
Thực Tại Nhiệm Màu Nhiều Nghệ Sĩ
Gia Tài Cho Con 2 Nhiều nghệ sĩ
Quê Mẹ Nhiều Nghệ Sĩ
Hương Quê Nhiều Nghệ Sĩ
Hồn Quê Nhiều Nghệ Sĩ
Vọng Cố Hương Nhiều Nghệ Sĩ
Phật Vào Đời Nhiều Nghệ Sĩ
Vu Lan Nhớ Mẹ Hiền Nhiều Nghệ Sĩ
Kinh Thơ Pháp Cú Nhiều Nghệ Sĩ
Ngời Ánh Đạo Nhiều Nghệ Sĩ