Kể Chuyện

Câu Chuyện Đạo Lý 6 - NƯỚC TRƯỜNG SINH

STT Tiêu đề   Tải về
1 Nụ Cười Em Bé Thích Nguyên An
2 Hòa Thượng Cua Thích Nguyên An
3 Bảy Năm Trong Chậu Máu Thích Nguyên An
4 Người Con Hiếu Cứu Mẹ Thích Nguyên An
5 Đạo Tràng Của Bồ Tát Thích Nguyên An
6 Thầy Nhường Đệ Tử Đi Trước Thích Nguyên An
7 Lòng Tham Không Đáy Thích Nguyên An
8 Đức Phật Vào Xem Một Ghánh Xiếc Thích Nguyên An
9 Chiếc Gương Soi Trong Tráp Báu Thích Nguyên An
10 Tham Y Hóa Rận Thích Nguyên An
11 Oan Nghiệt Thích Nguyên An
12 Ông Sư Rổng Thích Nguyên An
13 Chàng Ngốc Thích Nguyên An
14 Con Trâu Thích Nguyên An
15 Gương Mặt Hoa Mè Thích Nguyên An
16 Đoạn Đường Phải Đến Thích Nguyên An
17 Nước Trường Sinh Thích Nguyên An
18 Vị Sa Di Giữ Giới Thích Nguyên An
19 Con Voi Trung Nghĩa Thích Nguyên An
20 Nhà Sư Vướng Lụy Thích Nguyên An
21 Quạ Cú Thù Nhau Thích Nguyên An
22 Phước Huệ Song Tu Thích Nguyên An
23 Tác Hại Của Lòng Sân Hận Thích Nguyên An
24 Quỷ Mẹ Thích Nguyên An
25 Hạt Cơm Cúng Phật Thích Nguyên An
26 Vô Duyên Với Phật Thì Không Được Phật Độ Thích Nguyên An
27 Vườn Nai Thích Nguyên An
28 Vọng Phu Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Những câu chuyện đạo Thích Nguyên An
Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
Tại Sao Phải Niệm Phật Thích Nguyên An
Đời Người Trong Một Câu Thích Nguyên An
Họa Tùng Khẩu Xuất Thích Nguyên An
Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 21- Phật Pháp Nhiệm Màu Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 20 - Người Chồng Ăn Trộm Gạo Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 19 - Ủng Hộ Chánh Pháp Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 18 - Con Chó Giữ Của Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 17 - Trong Nhà Có Ma Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 16 - LÒNG HIẾU CHIM OANH VŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 15 - CÚNG DƯỜNG ÂM NHẠC Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 14 - QUAN ÂM 3 MẶT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 13 - HỌC ĐẠO VÀ TU ĐẠO Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 12 - CÔNG ĐỨC SÁM HỐI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 11 - CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 10 - THOÁT VÒNG SINH TỬ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 9 - BÀO THAI CHẮP TAY Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 8 - QUẢ CAM OAN NGHIỆT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 7 - NHÂN QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 5 - CHÚ TIỂU HIỀN TRIẾT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 4 - MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 3 - CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 2 - DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 1 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA Thích Nguyên An