Kể Chuyện

Câu Chuyện Đạo Lý 20 - Người Chồng Ăn Trộm Gạo

STT Tiêu đề   Tải về
1 Chỉ Cần Tỉnh Thức Thích Nguyên An
2 Tham Thực Cực Thân Thích Nguyên An
3 Phước Lễ Phật Thích Nguyên An
4 Pháp Lạc Chân Thật Thích Nguyên An
5 Thân Người Đầu Trâu Thích Nguyên An
6 Thoát Vòng Quỹ Đạo Thích Nguyên An
7 Quan Niệm Sai Lầm Thích Nguyên An
8 Phật Cắt Thịt Mình Thế Thịt Chim Bồ Câu Thích Nguyên An
9 Phúc Báo Của Lòng Tín Thành Thích Nguyên An
10 Hư Danh Như Sương Khói Thích Nguyên An
11 Em Bé Gái Chắp Tay Thích Nguyên An
12 Vị Hòa Thượng Và Con Ác Quỹ Thích Nguyên An
13 Người Chồng Ăn Trộm Gạo Thích Nguyên An
14 Người Ở Giữ Nhà Thích Nguyên An
15 Anh Nông Dân Yêu Nàng Công Chúa Thích Nguyên An
16 Hỏng Mắt Vì Vợ Thích Nguyên An
17 Bắt Chước Tổ Tiên Ăn Nhanh Thích Nguyên An
18 Vợ Chồng Ăn Bánh Thích Nguyên An
19 Giết Con Để Cầu Có Con Thích Nguyên An
20 Muốn Được Như Quốc Vương Thích Nguyên An
21 Đánh Dấu Mạn Thuyền Để Tìm Thanh Kiếm Thích Nguyên An
22 Được Rồi Lại Mất Thích Nguyên An
23 Chặt Cây Hái Quả Thích Nguyên An
24 Hại Người Tức Hại Mình Thích Nguyên An
25 Quả Lê Đập Vỡ Đầu Thích Nguyên An
26 Vừa Nghe Đã Cáu Thích Nguyên An
27 Thay Mũi Cho Vợ Thích Nguyên An
28 Con Cáo Uống Nước Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Những câu chuyện đạo Thích Nguyên An
Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
Tại Sao Phải Niệm Phật Thích Nguyên An
Đời Người Trong Một Câu Thích Nguyên An
Họa Tùng Khẩu Xuất Thích Nguyên An
Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 21- Phật Pháp Nhiệm Màu Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 19 - Ủng Hộ Chánh Pháp Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 18 - Con Chó Giữ Của Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 17 - Trong Nhà Có Ma Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 16 - LÒNG HIẾU CHIM OANH VŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 15 - CÚNG DƯỜNG ÂM NHẠC Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 14 - QUAN ÂM 3 MẶT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 13 - HỌC ĐẠO VÀ TU ĐẠO Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 12 - CÔNG ĐỨC SÁM HỐI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 11 - CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 10 - THOÁT VÒNG SINH TỬ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 9 - BÀO THAI CHẮP TAY Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 8 - QUẢ CAM OAN NGHIỆT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 7 - NHÂN QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 6 - NƯỚC TRƯỜNG SINH Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 5 - CHÚ TIỂU HIỀN TRIẾT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 4 - MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 3 - CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 2 - DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 1 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA Thích Nguyên An