Kể Chuyện

Câu Chuyện Đạo Lý 14 - QUAN ÂM 3 MẶT

STT Tiêu đề   Tải về
1 Nai Biết Trọng Chữ Tín Thích Nguyên An
2 Những Người Khó Độ Thích Nguyên An
3 Ma Cao Một Thước Đạo Cao Một Trượng Thích Nguyên An
4 Có Thân Hay Không Thích Nguyên An
5 Mưa Độc Thích Nguyên An
6 Người Nghèo Thích Nguyên An
7 Bụi Cây Có Gai Và Lòng Sân Hận Thích Nguyên An
8 Quan Âm Đi Chân Đất Thích Nguyên An
9 Vị Tiên Bị Mất Thần Thông Thích Nguyên An
10 Quan Âm 3 Mặt Thích Nguyên An
11 Tuổi Trẻ Và Ngọn Lửa Thích Nguyên An
12 Ánh Sáng Hạt Vàng Dưới Đáy Hồ Thích Nguyên An
13 Lấy Sữa Đổi Nước Thích Nguyên An
14 Sự Lo Lắng Của Người Trọc Đầu Thích Nguyên An
15 Ông Thầy Ma Thuật Thích Nguyên An
16 Tham Bát Bỏ Mâm Thích Nguyên An
17 Bình Báu Thích Nguyên An
18 Được Ăn Ngon Nhờ Mặc Đồ Đẹp Thích Nguyên An
19 Vị Quốc Vương Và Thầy Thuốc Thích Nguyên An
20 Phạn Bối Thích Nguyên An
21 Gà Trống Đầu Đàn Thích Nguyên An
22 Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc Thích Nguyên An
23 Người Học Trò Và Con Rùa Thích Nguyên An
24 Thỉnh Phật Từ Phương Xa Thích Nguyên An
25 Ngọc Trai Đỏ Thích Nguyên An
26 Tiếng Nói Êm Dịu Thích Nguyên An
27 Thợ Săn Chim Thích Nguyên An
28 Người Tử Tù Xuất Gia Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Những câu chuyện đạo Thích Nguyên An
Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
Tại Sao Phải Niệm Phật Thích Nguyên An
Đời Người Trong Một Câu Thích Nguyên An
Họa Tùng Khẩu Xuất Thích Nguyên An
Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 21- Phật Pháp Nhiệm Màu Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 20 - Người Chồng Ăn Trộm Gạo Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 19 - Ủng Hộ Chánh Pháp Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 18 - Con Chó Giữ Của Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 17 - Trong Nhà Có Ma Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 16 - LÒNG HIẾU CHIM OANH VŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 15 - CÚNG DƯỜNG ÂM NHẠC Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 13 - HỌC ĐẠO VÀ TU ĐẠO Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 12 - CÔNG ĐỨC SÁM HỐI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 11 - CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 10 - THOÁT VÒNG SINH TỬ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 9 - BÀO THAI CHẮP TAY Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 8 - QUẢ CAM OAN NGHIỆT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 7 - NHÂN QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 6 - NƯỚC TRƯỜNG SINH Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 5 - CHÚ TIỂU HIỀN TRIẾT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 4 - MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 3 - CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 2 - DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 1 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA Thích Nguyên An