Kể Chuyện

Câu Chuyện Đạo Lý 12 - CÔNG ĐỨC SÁM HỐI

STT Tiêu đề   Tải về
1 Công Đức Cúng Dường Xá Lợi Thích Nguyên An
2 Bảy Bước Thăng Trầm Thích Nguyên An
3 Phá Táo Đọa Thích Nguyên An
4 Đạo Trời Báo Phục Thích Nguyên An
5 Cúng Dường Được Phước Thích Nguyên An
6 Hương Trinh Công Chúa Thích Nguyên An
7 Nai Hiền Thích Nguyên An
8 Gieo Gió Gặt Bảo Thích Nguyên An
9 Vạ Mẹ Thích Nguyên An
10 Ba Sợi Tóc Vàng Của Quỷ Thích Nguyên An
11 Đạo Đức Trở Về Thích Nguyên An
12 Dưới Gốc Mai Vàng Thích Nguyên An
13 Cắt Thịt Mình Cứu Con Bồ Câu Thoát Chết Thích Nguyên An
14 Nhờ Nghe Phật Pháp Khỏi Bị Tự Thiêu Thích Nguyên An
15 Đức Phật Với Người Nghèo Khổ Thích Nguyên An
16 Vua Cò Trắng Thích Nguyên An
17 Sự Tích Táo Quân Thích Nguyên An
18 Lòng Kính Ngưỡng Phật Pháp Của Vua A Dục Thích Nguyên An
19 Đức Phật Với Chiến Già Thích Nguyên An
20 Bố Thí Bất Nghịch Ý Thích Nguyên An
21 Công Chúa Thuần Nhẫn Thích Nguyên An
22 Vui Trong Đau Khổ Thích Nguyên An
23 Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
24 Người Dốt Giác Ngộ Thích Nguyên An
25 Ái Là Nguồn Gốc Sinh Tử Thích Nguyên An
26 Phật Sử Kiện Thích Nguyên An
27 Đạo Thầy Trò Thích Nguyên An
28 Công Đức Sám Hối Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Những câu chuyện đạo Thích Nguyên An
Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
Tại Sao Phải Niệm Phật Thích Nguyên An
Đời Người Trong Một Câu Thích Nguyên An
Họa Tùng Khẩu Xuất Thích Nguyên An
Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 21- Phật Pháp Nhiệm Màu Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 20 - Người Chồng Ăn Trộm Gạo Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 19 - Ủng Hộ Chánh Pháp Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 18 - Con Chó Giữ Của Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 17 - Trong Nhà Có Ma Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 16 - LÒNG HIẾU CHIM OANH VŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 15 - CÚNG DƯỜNG ÂM NHẠC Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 14 - QUAN ÂM 3 MẶT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 13 - HỌC ĐẠO VÀ TU ĐẠO Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 11 - CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 10 - THOÁT VÒNG SINH TỬ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 9 - BÀO THAI CHẮP TAY Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 8 - QUẢ CAM OAN NGHIỆT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 7 - NHÂN QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 6 - NƯỚC TRƯỜNG SINH Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 5 - CHÚ TIỂU HIỀN TRIẾT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 4 - MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 3 - CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 2 - DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 1 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA Thích Nguyên An