Kể Chuyện

Câu Chuyện Đạo Lý 1 - CÔNG ĐỨC XUẤT GIA

STT Tiêu đề   Tải về
1 Voi Trắng Sáu Ngà Thích Nguyên An
2 Động Mối Từ Tâm Thích Nguyên An
3 Nắm Hạt Ngọc Thích Nguyên An
4 Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
5 Dứt Bỏ Ảo Tình Thích Nguyên An
6 Ao Phật Thích Nguyên An
7 Tỉnh Giấc Mơ Hoa Thích Nguyên An
8 Của Tuy Đất Cát Lòng Con Kính Thành Thích Nguyên An
9 Công Đức Trì Giới Thanh Tịnh Thích Nguyên An
10 Gần Phật Và Xa Phật Thích Nguyên An
11 Công Đức Xuất Gia Thích Nguyên An
12 Nhân Nào Quả Đó Thích Nguyên An
13 Mảnh Lực Cầu Nguyện Thích Nguyên An
14 Định Nghiệp Khó Tránh Thích Nguyên An
15 Hồ Ly Vượt Bể Tìm Vàng Thích Nguyên An
16 Sự Tích Chim Tu Hú Thích Nguyên An
17 Ngũ Xú Nương Thích Nguyên An
18 Người Không Tai Mắt Mủi Lưởi Thích Nguyên An
19 Quan Âm Thị Kính Thích Nguyên An
20 Sự Tích Cá Heo Thích Nguyên An
21 Sự Tích Kinh Thủy Sám Thích Nguyên An
22 Lời Thề Nguyện Thích Nguyên An
23 Đôi Mắt Thái Tử Câu Na La Thích Nguyên An
24 Gương Bố Thí Thích Nguyên An
25 Sáu Giác Quan Tranh Công Thích Nguyên An
26 Cua Và Cò Thích Nguyên An
27 Gọi Phật Bằng Bạn Thích Nguyên An
28 Bán Nghèo Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Những câu chuyện đạo Thích Nguyên An
Hại Người Trở Lại Hại Mình Thích Nguyên An
Tại Sao Phải Niệm Phật Thích Nguyên An
Đời Người Trong Một Câu Thích Nguyên An
Họa Tùng Khẩu Xuất Thích Nguyên An
Một Người Nghèo Lạ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 21- Phật Pháp Nhiệm Màu Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 20 - Người Chồng Ăn Trộm Gạo Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 19 - Ủng Hộ Chánh Pháp Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 18 - Con Chó Giữ Của Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 17 - Trong Nhà Có Ma Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 16 - LÒNG HIẾU CHIM OANH VŨ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 15 - CÚNG DƯỜNG ÂM NHẠC Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 14 - QUAN ÂM 3 MẶT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 13 - HỌC ĐẠO VÀ TU ĐẠO Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 12 - CÔNG ĐỨC SÁM HỐI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 11 - CÔNG ĐỨC CÚNG DƯỜNG Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 10 - THOÁT VÒNG SINH TỬ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 9 - BÀO THAI CHẮP TAY Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 8 - QUẢ CAM OAN NGHIỆT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 7 - NHÂN QUẢ CỦA SỰ BỐ THÍ Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 6 - NƯỚC TRƯỜNG SINH Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 5 - CHÚ TIỂU HIỀN TRIẾT Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 4 - MÓN NỢ TRUYỀN KIẾP Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 3 - CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI Thích Nguyên An
Câu Chuyện Đạo Lý 2 - DUYÊN XƯA NGHIỆP CŨ Thích Nguyên An