Ca Nhạc

Phật Về Vol.2

STT Tiêu đề   Tải về
1 41.Lời giới thiệu Thích Nguyên An
2 40.Tỏa sáng hoa đàm Thích Nguyên An
3 39.Đản sanh Thích Nguyên An
4 38.Hôm nay Phật đản sanh Thích Nguyên An
5 37.Umdambara Thích Nguyên An
6 36.Ánh đạo vàng Thích Nguyên An
7 35.Hoài niệm ngày Phật đản sanh Thích Nguyên An
8 34.Trang Phật sử Thích Nguyên An
9 33.Mừng khánh đản Thích Nguyên An
10 32.Ngày đẹp trần gian Thích Nguyên An
11 31.Đêm khánh đản Thích Nguyên An
12 30.Dưới đài sen Thích Nguyên An
13 29.Chắp tay niệm Phật Thích Nguyên An
14 28.Cảm niệm ca tỳ la thành Thích Nguyên An
15 27.Cảm niệm Phật đản Thích Nguyên An
16 26.Em mong mùa sen nở Thích Nguyên An
17 25.Em đến chùa Thích Nguyên An
18 24.Phật Là Ánh Từ Quang Thích Nguyên An
19 23.Lạy Phật con trở về Thích Nguyên An
20 22.Phật về trên đỉnh chơn như Thích Nguyên An
21 21.Phật về Thích Nguyên An
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Câu chuyện đầu năm Thích Nguyên An
Mừng tuổi mẹ Thích Nguyên An
Xuân Xa Mẹ Thích Nguyên An
Xuân Này Con Không Về Thích Nguyên An
Mùa Xuân Của Mẹ Thích Nguyên An
Vu Lan Nhớ Mẹ Thích Nguyên An
Karaoke - Phật Về Thích Nguyên An
Nhạc Chờ Điện Thoại nhiều nghệ sĩ
Con Quy Y Tam Bảo Thích Nguyên An
Lạy Mẹ Con Đi Thích Nguyên An
Lạy Mẹ Quan Âm Thích Nguyên An
Lạy Phật Quan Âm Thích Nguyên An
Thầy Dạy Con Niệm Phật Thích Nguyên An
Thương Màu Áo Lam Thích Nguyên An
Chiếc Áo Thầy Trao Vol.4 Thích Nguyên An
Mừng Xuân Di Lặc Vol.3 Thích Nguyên An
Vu Lan Báo Hiếu Vol.1 Thích Nguyên An
Dụng Tâm Xưng Phật Điện (nhạc hoa) Nhiều ca sĩ
Nhạc Thần Chú Nhiều Nghệ Sĩ