Ca Nhạc

Nhạc Thần Chú

STT Tiêu đề   Tải về
1 Thần chú OmManiPadmeHum Nhiều Nghệ Sĩ
2 Thần chú MedicineBuddhaMantra Nhiều Nghệ Sĩ
3 Thần chú PrajnaParamitaMantra Nhiều Nghệ Sĩ
4 Thần chú ManjushriMantra Nhiều Nghệ Sĩ
5 Thần Chú MahaVairocana-Mantra Nhiều Nghệ Sĩ
6 Thần Chú Heart-Purify-Mantra Nhiều Nghệ Sĩ
7 Thần Chú MahaKaruna_-Dharani-tibet Nhiều Nghệ Sĩ
8 Thần Chú Gayatri-Mantra Nhiều Nghệ Sĩ
9 Thần Chú Gayatri-Mantra Nhiều Nghệ Sĩ
10 Thần Chú NilakanthaMantra Nhiều Nghệ Sĩ
11 Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Nhiều Nghệ Sĩ
12 Thần Chú Đại Bi Nhiều Nghệ Sĩ
13 Thần Chú Om-benza-sato-hung Nhiều Nghệ Sĩ
14 Thần Chú Quan Âm Thập Điện Nhiều Nghệ Sĩ
Pháp Âm cùng loại
Pháp Âm  
Vu Lan Nhớ Mẹ Thích Nguyên An
Karaoke - Phật Về Thích Nguyên An
Nhạc Chờ Điện Thoại nhiều nghệ sĩ
Con Quy Y Tam Bảo Thích Nguyên An
Lạy Mẹ Con Đi Thích Nguyên An
Lạy Mẹ Quan Âm Thích Nguyên An
Lạy Phật Quan Âm Thích Nguyên An
Thầy Dạy Con Niệm Phật Thích Nguyên An
Thương Màu Áo Lam Thích Nguyên An
Chiếc Áo Thầy Trao Vol.4 Thích Nguyên An
Mừng Xuân Di Lặc Vol.3 Thích Nguyên An
Phật Về Vol.2 Thích Nguyên An
Vu Lan Báo Hiếu Vol.1 Thích Nguyên An
Dụng Tâm Xưng Phật Điện (nhạc hoa) Nhiều ca sĩ