Danh sách các danh mục
Bài viết
Phật Giáo tại Thái Lan
Phật Giáo tại Thái Lan
hái Lan (Thailand), tên cũ gọi là Siam (Xiêm-la), một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam châu Á. Phía...
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật Giáo Việt-Nam theo dõi bước đi của sự truyền giáo qua các thời...
Phật Giáo tại Hàn Quốc
Phật Giáo tại Hàn Quốc
Nam Triều Tiên (South Korea, Nam Hàn) là một quốc gia nằm ở đông bắc châu Á. Diện tích: 99.484 Km2...
PHẬT GIÁO TRUNG HOA
PHẬT GIÁO TRUNG HOA
Trung Hoa (còn gọi là Trung quốc) là một quốc gia nằm ở vùng Trung và Đông Á. Diện tích : 9,6 triệu...
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
Xét về sự bất công trong xã hội trên 2500 năm trước đây, thì xã hội Ấn Độ có lẽ là một trong những...
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
PHẬT GIÁO TÂY TẠNG
Trước khi Phật giáo được truyền vào Tây Tạng, thì Tây Tạng cũng giống như bao quốc gia khác là từ...
VĂN HÓA TÂY TẠNG
VĂN HÓA TÂY TẠNG
Tây tạng là một đất nước thuộc Á châu và còn được gọi là nóc nhà của thế giới, bởi lẽ ở đây có núi...
MƯỜI CẢNH CHÙA NỔI TIẾNG TRÊN ĐẤT THÁI
MƯỜI CẢNH CHÙA NỔI TIẾNG TRÊN ĐẤT THÁI
Thái lan là một đất nước mà hầu hết người dân đều tin sùng đạo Phật. Chính vì vậy dù đi ở dâu trên...
NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG NHẬT BẢN
NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG NHẬT BẢN
Nhật bản không chỉ nổi tiếng về con người đầy nghị lực vượt khó mà ở Nhật còn rất nhiều cảnh vật...
Đức Phật Trong Đời
Đức Phật Trong Đời
Đức Thế Tôn xuất hiện trong đời là một sự kiện vô cùng trọng đại, quí báu và hy hữu đối với nhân...
TỨ ĐỘNG TÂM
TỨ ĐỘNG TÂM
Đây là bốn nơi gắn liền với bốn sự kiện quan trọng về cuộc đời đức Phật, ngày nay đã trở thành...