CẢM TƯỞNG LỄ ĐẶT ĐÁ

Cập nhật: 4/5/2018

CẢM TƯỞNG LỄ ĐẶT ĐÁ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni

Kính thưa quý vị quan khách cùng đạo tràng Phật tử kính mến.

Xây chùa tạo tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, đó là những lời dạy mà hàng Phật tử chúng con thường nghe quý thầy chỉ dạy. Bởi vì ngôi chùa chính là ngôi nhà tâm linh, là nơi phát xuất bao điều phước thiện, nơi đây chính là đạo tràng cư ngụ của chư Phật, bồ tát, chư hiền thánh tăng, là nơi nuôi dưỡng đạo tâm hướng con người đi đến con đường chân thiện mỹ. Chính vì thế mà vào thời Phật còn tại thế đã có trưởng giả Cấp Cô Độc đã dám lót vàng mua đất xây dựng nên ngôi tịnh xá Kỳ Viên dâng cúng cho đức Phật làm nơi tuyên dương Phật pháp. Chính nhờ công đức phước báo thù thắng này, mà sau khi xã bỏ báo thân ở kiếp sống ta bà, Ông đã được sinh lên cõi trời hưởng phước. Chúng con được biết ngôi chùa An Sơn được hình thành ban đầu củng do bởi các Phật tử tín tâm mộ đạo hiến cúng, tuy nhiên đây lại là một ngôi chùa thuộc chốn vùng quê, nhưng với tâm nguyện muốn hoằng dương Phật pháp về chốn vùng sâu vùng xa, nên thầy của chúng con đã trở về nơi đây để đảm nhận trọng trách ngôi vị trụ trì và đã có tâm nguyện muốn xây dựng lại ngôi tam bảo đang bị xuống cấp. Chúng con thiết nghĩ để hoàn thành Phật sự quan trọng này thì không thể một mình thầy của chúng con có thể lo nỗi, mà cần phải có sự chung tay hợp sức của nhiều người, đặc biệt trong đó có sự phát tâm công đức của hàng Phật tử tại gia của chúng con. Một cánh én không thể làm nên một mùa xuân, nhưng nếu có nhiều bàn tay hợp lại chắc rằng ngôi tam bảo sẽ sớm được hoàn thành. Chúng con tin tưởng với sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự gia tâm cầu nguyện của chư tôn tịnh đức tăng ni và sự phát tâm công đức hiến cúng của bà con Phật tử xa gần, trong tương lai gần nơi mãnh đất khô cằn đầy nắng gió này ngôi tam bảo chùa An Sơn sẽ sớm được thành tựu, để đạo tràng tu học nơi đây ngày thêm hưng thịnh, đó là tâm nguyện sâu xa của hàng Phật tử chúng con trong ngày vui trọng đại này.

 Kính nguyện chư Phật, bồ tát, chư hiền thánh tăng gia hộ cho quý chư tôn thiền đức được nhiều sức khỏe để dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, kính chúc quý vị ân nhân và bà con Phật tử trở về tham dự lễ đặt đá hôm nay được vô lượng công đức, vô lượng phước lành.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chia sẻ
Bài viết liên quan