Ấn TốngThư Ngỏ

ẤN TỐNG KINH SÁCH

Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát


Kính Thưa Quý Phật Tử !

Đức Phật dạy " Trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất không có công đức nào sánh bằng”. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật, in kinh sách, thỉnh băng đĩa đem phát cho mọi người cùng xem, từ đó họ biết giác ngộ thay đổi lối sống và tư tưởng tiêu cực, chuyển hóa mọi khổ đau để có được đời sống an lạc, hạnh phúc đó gọi là pháp thí. 

Pháp thí có một giá trị lớn hơn cả tài thí, pháp thí giúp đỡ cho mọi người về phương diện tinh thần, ảnh hưởng tốt đến cả nhân cách và lối sống của con người không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp về sau.

Chúng ta may mắn được biết đến Phật pháp, được học và thực hành theo những lời dạy quý báu của Đức Phật. Nhưng xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người chưa thức tỉnh. Đặc biệt là các đồng bào ở vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện biết đến giáo lý nhà Phật. Vì vậy mà họ sống trong đau khổ từ thể xác đến tinh thần, không biết đến nhân quả tội phước, từ đó mà gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi.

Là người đệ tử Phật, học theo hạnh nguyện của Ngài, chúng ta hãy giang rộng vòng tay đến với họ bằng chính những giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy. Nếu chúng ta biếu tặng họ một ít tiền, chút thực phẩm, có thể tạm thời giúp họ vượt qua những khó khăn hiện tại. Nhưng nếu chúng ta gởi tặng họ những món quà về Phật Pháp thì có thể giúp họ tìm thấy được một con đường, một hướng đi làm thay đổi cả cuộc đời của họ.

Chính vì những giá trị cao cả đó mà chúng tôi mong mõi quý Phật tử hãy mang đến cho những người thân yêu của mình và những người xung quanh bằng những món quà ý nghĩa qua những lời Phật dạy. Và hiện tại các Pháp âm do Chùa An Sơn thực hiện có trong trang nhà www.chuaanson.com nếu quý vị muốn Ấn Tống, hay thỉnh về để nghe hoặc biếu tặng cho người thân và bố thí cho mọi người hoặc muốn Ấn Tống các kinh sách băng đĩa Phật giáo củng như muốn phát tâm tạo phước qua việc Phóng Sanh thì xin vui lòng lin hệ với chúng tôi qua số điện thoại:

0902211773 Thầy Nguyên An Email: thichnguyenan@yahoo.com

Kính chúc quý Phật tử luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn làm các điều lành, mãi là những xứ giả truyền bá ngọn đèn chánh pháp của Đức Phật để mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TM. Chùa An Sơn 

Trụ Trì: Đại Đức Thích Nguyên An 

PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH PHÁP

1. Gia đình Phật tử Xuân Nghĩa pháp danh Diệu Ngọc tại Mỹ Quốc phát tâm công đức 700 usd ấn tống kinh và phóng sanh
 

2. Gia đình Phật tử
Đặng Thị Linh Mcacy pháp danh Tâm Đức tại Mỹ Quốc phát tâm công đức 500 usd ấn tống kinh

3.
Gia đình Phật tử Vũ Hữu Chính Pd: Pháp Tâm Định tại Mỹ Quốc phát tâm công đức 500 usd ấn tống kinh và phóng sanh

4. Gia đình Phật tử Yến Cẩm Pawlisz Pd: Diệu Nga tại Mỹ Quốc phát tâm công đức 1.500 usd ấn tống kinh.

5. Gia đình Phật tử Nguyễn Mai Anh tại Vương Quốc Bỉ phát tâm công đức 600 Euro ấn tống kinh.

6. Gia đình Phật tử Kathleen Thúy Vũ, Mỹ Quốc phát tâm công đức 400 usd ấn tống kinh hồi hướng công đức cầu siêu cho hương linh Vũ Hửu Chính Pd: Tâm Định được siêu sanh tịnh độ.

7. Gia đình Phật tử Xuân Nghĩa Pd: Diệu Ngọc, Mỹ Quốc phát tâm công đức 1.500 usd ấn tống kinh hồi hướng công đức cầu an cho gia đạo.
 
8. Gia đình Phật tử Huỳnh Thanh Lâm - Mỹ Quốc, phát tâm công đức 500 usd ấn tống kinh và cúng dường chùa An Sơn hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Huỳnh Văn Chấn, Pd:Tâm Bổn, thọ 80t, Phạm Thị An, Pd: Diệu An, thọ 78t. Nguyện cho hương linh được vãng sanh cực lạc.

         Nguyện đem công đức này
 Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
      Đều trọn thành Phật đạo

 

 

 Chia sẻ